Search

483 results found showing 431 to 440

2.2 Inhoudelijk beleid

Bij het contracteren van zorg maken we afspraken die leiden tot toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg en tot digitale zorg waar dat mogelijk is.

Lees meer › over 2.2 Inhoudelijk beleid

2.2.1 Toegankelijkheid van zorg

We vinden het belangrijk dat onze verzekerden kunnen gebruikmaken van zorg dicht bij huis. Daarom spannen wij ons maximaal in om in 2024 in elke regio te starten met de inrichting van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas.

Lees meer › over 2.2.1 Toegankelijkheid van zorg

2.2.2 Betaalbaarheid van zorg

Overgewicht en obesitas gaan beide vaak gepaard met (chronische) aandoeningen, zoals diabetes type 2, hart- en vaataandoeningen en verschillende soorten kanker.

Lees meer › over 2.2.2 Betaalbaarheid van zorg

2.2.3 Kwaliteit van zorg

Bij het contracteren van zorg maken we afspraken die leiden tot:

Lees meer › over 2.2.3 Kwaliteit van zorg

2.2.4 Digitale zorg

We hebben onze visie en ambities op het gebied van digitale zorg verder uitgewerkt op www.cz.nl/zorgaanbieder/digitalezorg.

Lees meer › over 2.2.4 Digitale zorg

2.2.5 Duurzaamheid

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland (RIVM, 2022). Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid.

Lees meer › over 2.2.5 Duurzaamheid

2.2.6 Uitsluitingen

Niet in aanmerking voor een overeenkomst 2025 met CZ groep komt de zorgaanbieder:

Lees meer › over 2.2.6 Uitsluitingen

2.3 Wie contracteert CZ groep in 2025?

Voor 2025 contracteren we bij voorkeur regionale huisartsenorganisaties voor de Ketenaanpak Kinderen.

Lees meer › over 2.3 Wie contracteert CZ groep in 2025?

2.4 Minimumeisen voor een overeenkomst

Om voor een overeenkomst in aanmerking te komen, is het voor alle zorgaanbieders randvoorwaardelijk dat er in de gemeente waar de zorgaanbieder werkzaam is, aantoonbaar specifieke samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen zorgverzekeraar(s) en

Lees meer › over 2.4 Minimumeisen voor een overeenkomst

2.5 Welke programma’s contracteert CZ groep in 2025?

We willen duidelijk maken welke zorgprogramma’s, gericht op zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas, we aanmerken als verzekerde zorg.

Lees meer › over 2.5 Welke programma’s contracteert CZ groep in 2025?

Page: