Search

250 results found showing 1 to 10

Medisch Specialistische Zorg 2024

laatste update 31-3-2023

Lees meer › over Medisch Specialistische Zorg 2024

1.1 Trends en ontwikkelingen

Na de hectische coronatijd staan er nieuwe grote uitdagingen voor de deur. De prijzen stijgen, waardoor het besteedbaar inkomen van mensen afneemt. De ziektekostenpremie is daar een onderdeel van.

Lees meer › over 1.1 Trends en ontwikkelingen

1.2 Toegankelijkheid en kosten

De komende jaren moeten deze veranderingen in het zorgaanbod ertoe leiden dat de medisch specialistische zorg toegankelijk blijft en dat de huidige wachttijden afnemen. Een goed functionerende regionale zorgketen is daarbij onmisbaar.

Lees meer › over 1.2 Toegankelijkheid en kosten

1.3 Regionale samenwerking met concentratie en spreiding

Door de personele schaarste in de zorg zijn verdere keuzes over wie welke zorg het beste kan uitvoeren onvermijdelijk.

Lees meer › over 1.3 Regionale samenwerking met concentratie en spreiding

1.4 Passende zorg

Passende zorg is een andere belangrijke voorwaarde om de zorg toekomstbestendig te houden. We kunnen de zorg immers alléén toegankelijk en betaalbaar houden als we effectief en efficiënt omgaan met de schaarse personele en financiële middelen.

Lees meer › over 1.4 Passende zorg

2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

In 2024 richten we ons op de samenhang tussen de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. We besteden vooral aandacht aan contracten die substantieel negatief afwijken van andere zorgaanbieders.

Lees meer › over 2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

2.3 Innovatie en samenwerking

We hebben onze visie en ambities op het gebied van digitale zorg verder uitgewerkt op www.cz.nl/zorgaanbieder/digitale-zorg.

Lees meer › over 2.3 Innovatie en samenwerking

2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

We krijgen beter inzicht in de wensen en behoeften van onze verzekerden dankzij patiëntervaringen, de betrokkenheid van patiënten(organisaties) en onze Ledenraad.

Lees meer › over 2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

2.5 Levensbeschouwing

Iemands levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond of godsdienstige gezindheid kan van invloed zijn op de manier waarop hij in contact wil staan met zorgverleners of zorg af wil nemen.

Lees meer › over 2.5 Levensbeschouwing

3.1 Tijdpad

We willen onze verzekerden uiterlijk op 12 november informeren over het aanbod dat wij gecontracteerd hebben. Daarom hanteren wij onderstaand tijdpad.

Lees meer › over 3.1 Tijdpad

Page: