Search

483 results found showing 351 to 360

Ziekenvervoer

laatste update 28-3-2024

Lees meer › over Ziekenvervoer

Voorwoord

CZ groep streeft naar effectief, betaalbaar en toekomstbestendig ziekenvervoer. Om dat te bereiken, kopen we het ziekenvervoer voor 2025 op een andere manier in.

Lees meer › over Voorwoord

1.1 Ontwikkeling en maatschappelijke opgave

De zorg in Nederland is van hoge kwaliteit en over het algemeen toegankelijk voor iedereen. De vraag is of we dat de komende jaren kunnen blijven garanderen en hoe we dat moeten doen.

Lees meer › over 1.1 Ontwikkeling en maatschappelijke opgave

1.2 Visie op de sector

Ziekenvervoer is een belangrijke schakel in de zorgketen. Patiënten moeten voor een diagnose of behandeling immers naar een zorglocatie.

Lees meer › over 1.2 Visie op de sector

2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2025

We stoppen vanaf 2025 met het individueel en lokaal contracteren van vervoerders. Voor de inkoopprocedure voor 2025 hebben we Nederland verdeeld in 6 kavels. We contracteren één aanbieder per kavel die het vervoer als hoofdaannemer gaat organiseren.

Lees meer › over 2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2025

2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2025

CZ groep heeft Nederland verdeeld in 6 kavels. De uitwerking hiervan vindt u in bijlage 1. Geïnteresseerde aanbieders kunnen zich per kavel inschrijven.

Lees meer › over 2.1.1 Belangrijkste wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2025

2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

In paragraaf 2.2 vindt u de procedure en de bijbehorende voorwaarden om mee te kunnen doen met de inkoopprocedure.

Lees meer › over 2.1.2 Belangrijkste wijzigingen in de voorwaarden voor een overeenkomst

2.2 Inhoudelijk beleid

De Zorgverzekeringswet beschrijft 3 varianten voor de vergoeding van ziekenvervoer:

Lees meer › over 2.2 Inhoudelijk beleid

2.2.1 Kwaliteit van zorg

CZ groep volgt de landelijke richtlijnen en kwaliteitscriteria voor ziekenvervoer (waaronder ook liggend vervoer).

Lees meer › over 2.2.1 Kwaliteit van zorg

2.2.2 Kosten van zorg

CZ groep streeft ernaar om de zorg toegankelijk, doelmatig en betaalbaar te houden. We willen dat de zorg is afgestemd op de zorgbehoefte van onze verzekerden en van hoge kwaliteit is. De beheersing van de zorgkosten is voor ons net zo belangrijk.

Lees meer › over 2.2.2 Kosten van zorg

Page: