Search

478 results found showing 181 to 190

Farmaceutische Zorg 2024

laatste update 31-3-2023

Lees meer › over Farmaceutische Zorg 2024

1.1 Trends en ontwikkelingen

Het farmaceutische landschap is in ontwikkeling. Bestaande partijen vinden zichzelf opnieuw uit, terwijl nieuwe toetreders een positie verwerven met innovatieve oplossingen voor bestaande farmaceutische zorg.

Lees meer › over 1.1 Trends en ontwikkelingen

2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Sinds 2019 zetten we samen met marktpartijen stappen om de farmaceutische zorg dichter bij de patiënt te laten plaatsvinden.

Lees meer › over 2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

2.2 Inhoudelijk beleid

Goede farmaceutische zorg levert maximale waarde op voor onze verzekerden. CZ groep let bij de zorginkoop voor 2024 onder meer op de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg en op kostenbeheersing.

Lees meer › over 2.2 Inhoudelijk beleid

2.3 Innovatie en samenwerking

We hebben onze visie en ambities op het gebied van digitale zorg verder uitgewerkt op www.cz.nl/zorgaanbieder/digitale-zorg.

Lees meer › over 2.3 Innovatie en samenwerking

2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

We krijgen beter inzicht in de wensen en behoeften van onze verzekerden dankzij patiëntervaringen, de betrokkenheid van patiënten(organisaties) en onze Ledenraad.

Lees meer › over 2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

3.1 Vertegenwoordiging bij de contractering

Er zijn nog steeds individuele apotheekhoudenden die voor de individuele overeenkomst farmacie in aanmerking willen komen.

Lees meer › over 3.1 Vertegenwoordiging bij de contractering

3.2 Tijdpad

Let op: Als zorgverzekeraar moeten wij op 12 november van ieder kalenderjaar ons gecontracteerde aanbod publiceren. Als u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst, verwachten wij dat u zich houdt aan de termijnen van het contracteerproces.

Lees meer › over 3.2 Tijdpad

3.3 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Uiterlijk op 12 november 2023 presenteert CZ groep de gecontracteerde zorgaanbieders voor 2024. Op www.cz.

Lees meer › over 3.3 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

3.4 Bereikbaarheid

Voor vragen over de inhoud van dit zorginkoopbeleid kunt u contact opnemen met de afdeling Zorginkoop Farmacie.

Lees meer › over 3.4 Bereikbaarheid

Page: