Search

483 results found showing 211 to 220

2.3 Kosten van zorg

ELV en GRZ kopen wij gedifferentieerd in. Op deze manier willen we aan de voorkant recht doen aan de prestaties van de zorgaanbieders.

Lees meer › over 2.3 Kosten van zorg

2.4 Toegankelijkheid

Tot 2040 groeit het aantal ouderen dat zorg en ondersteuning nodig heeft harder dan het aantal werkenden in de bevolking. Onze ambitie is om een goede balans te bereiken tussen toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid.

Lees meer › over 2.4 Toegankelijkheid

2.5 Innovatie en samenwerking

We hebben onze visie en ambities op het gebied van digitale zorg verder uitgewerkt op www.cz.nl/zorgaanbieder/digitale-zorg.

Lees meer › over 2.5 Innovatie en samenwerking

2.6 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

We krijgen beter inzicht in de wensen en behoeften van onze verzekerden dankzij patiëntervaringen, de betrokkenheid van patiënten(organisaties) en onze Ledenraad.

Lees meer › over 2.6 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

3.1 Bestaande zorgaanbieders

Bestaande zorgaanbieders zijn zorgaanbieders die in 2023 een overeenkomst ELV, GRZ en/of GZSP hebben met CZ groep en op basis daarvan zorg hebben gedeclareerd.  Wij bieden hun voor 2024 een eenjarige overeenkomst aan, tenzij anders is overeengekomen.

Lees meer › over 3.1 Bestaande zorgaanbieders

3.2 Nieuwe zorgaanbieders

Wij contracteren geen nieuwe zorgaanbieders voor de aanspraken ELV en GRZ. Met het huidig gecontracteerd aanbod verwachten wij onze zorgplicht te kunnen invullen en daarnaast voldoende keuzevrijheid te garanderen voor onze verzekerden.

Lees meer › over 3.2 Nieuwe zorgaanbieders

3.3 Tijdpad

Let op: Als zorgverzekeraar moeten wij op 12 november van ieder kalenderjaar ons gecontracteerde aanbod publiceren. Als u in aanmerking wilt komen voor een overeenkomst, verwachten wij dat u zich houdt aan de termijnen van het contracteerproces.

Lees meer › over 3.3 Tijdpad

3.4 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Uiterlijk 12 november 2023 presenteert CZ groep de gecontracteerde zorgaanbieders voor 2024. Op www.cz.

Lees meer › over 3.4 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

3.5 Bereikbaarheid

Via de website van CZ groep informeren wij u steeds over de laatste stand van zaken.

Lees meer › over 3.5 Bereikbaarheid

Bijlage 1: Minimumeisen ELV, GRZ & GZSP

De zorgaanbieder is een rechtspersoon.

Lees meer › over Bijlage 1: Minimumeisen ELV, GRZ & GZSP

Page: