Search

478 results found showing 231 to 240

2.3 Innovatie en samenwerking

We hebben onze visie en ambities op het gebied van digitale zorg verder uitgewerkt op www.cz.nl/zorgaanbieder/digitale-zorg.

Lees meer › over 2.3 Innovatie en samenwerking

2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

We krijgen beter inzicht in de wensen en behoeften van onze verzekerden dankzij patiëntervaringen en de betrokkenheid van patiënten(organisaties) en onze Ledenraad.

Lees meer › over 2.4 Visie van CZ groep op het betrekken van verzekerden en patiënten bij het zorginkoopbeleid

3.1 Tijdpad

Voor nieuwe contractanten geldt dat zij via de vragenlijst op www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/valpreventie onder ‘Overeenkomst’ een aanvraag kunnen doen voor een overeenkomst.

Lees meer › over 3.1 Tijdpad

3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Gedurende het jaar 2024 zal CZ groep zorgaanbieders contracteren voor de preventieve beweeginterventies die CZ groep selecteert uit de geduide programma’s die vergoed kunnen worden vanuit de Zvw.

Lees meer › over 3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Bijlage

Bekijk de pdf Indicatiestelling valpreventieve beweeginterventies van veiligheid.nl.

Lees meer › over Bijlage

3.3 Bereikbaarheid

Vragen over dit zorginkoopbeleid kunt u mailen naar inkoopvalpreventie@cz.nl. Wij streven ernaar om uw e-mail binnen 10 werkdagen te beantwoorden.

Lees meer › over 3.3 Bereikbaarheid

Zorg en Ondersteuning voor Kinderen met Overgewicht en Obesitas

laatste update 21-12-2023

Lees meer › over Zorg en Ondersteuning voor Kinderen met Overgewicht en Obesitas

1.1 Trends en ontwikkelingen

De druk op de zorg wordt steeds groter. Dat komt door veranderingen binnen het zorglandschap en de veranderde demografie van de Nederlandse bevolking. Zo zien we nog steeds een stijging van het aantal Nederlanders met overgewicht.

Lees meer › over 1.1 Trends en ontwikkelingen

2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

Ons zorginkoopbeleid sluit aan bij de landelijke afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Daarin is afgesproken dat de nadruk meer moet liggen op gezond leven, preventie en aanpak overgewicht.

Lees meer › over 2.1 Kern van het zorginkoopbeleid 2024

2.2 Inhoudelijk beleid

Bij het contracteren van zorg maken we afspraken die leiden tot:

Lees meer › over 2.2 Inhoudelijk beleid

Page: