Search

478 results found showing 151 to 160

3.1 Tijdpad

Instellingen via digitale contractering

Lees meer › over 3.1 Tijdpad

3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

Uiterlijk op 12 november 2023 presenteert CZ groep de gecontracteerde zorgaanbieders voor 2024. Op www.cz.

Lees meer › over 3.2 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod

3.3 Bereikbaarheid

Aanmeldingen als belangstellende voor een overeenkomst voor 2024 kunt u mailen naar rz.ggz@cz.nl.

Lees meer › over 3.3 Bereikbaarheid

Bijlage 1. Minimale eisen voor instellingen

Alle instellingen binnen de geneeskundige GGZ moeten aantoonbaar voldoen aan onderstaande minimale eisen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst met CZ groep in 2024. Ook gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoen die hieraan.

Lees meer › over Bijlage 1. Minimale eisen voor instellingen

Bijlage 2. Proces en voorwaarden voor aanvullende zorginkoop 2024

Het is voor zorgaanbieders in sectie III (instellingen) met een omzetmaximum mogelijk om in 2024 in aanmerking te komen voor aanvullende zorginkoop (bijcontracteren).

Lees meer › over Bijlage 2. Proces en voorwaarden voor aanvullende zorginkoop 2024

Bijlage 3. Toetsingskader esketamine neusspray (Spravato)

Esketamine en gepast gebruik 

Lees meer › over Bijlage 3. Toetsingskader esketamine neusspray (Spravato)

Bijlage 4. Afstemming regionale netwerk rond mensen met ZB/LVB

Goede zorg voor cliënten met ZB/LVB vraagt ook om een goede samenwerking op regionaal niveau tussen de eerstelijnszorg, gespecialiseerde zorg en het sociaal en maatschappelijk domein.

Lees meer › over Bijlage 4. Afstemming regionale netwerk rond mensen met ZB/LVB

Bijlage 5. Kwaliteitskader ernstige persoonlijkheidsstoornissen

CZ groep vindt het belangrijk dat instellingen die zorg leveren aan cliënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen in setting 3 of hoger, voldoen aan onderstaand kwaliteitskader.

Lees meer › over Bijlage 5. Kwaliteitskader ernstige persoonlijkheidsstoornissen

Bijlage 6. Kwaliteitskader ernstige eetstoornissen

CZ groep vindt het belangrijk dat instellingen die zorg leveren aan cliënten met ernstige eetstoornissen in setting 3 of hoger, voldoen aan onderstaand kwaliteitskader.

Lees meer › over Bijlage 6. Kwaliteitskader ernstige eetstoornissen

Voorbehoud

Dit document en alle bijbehorende bijlagen zijn met zorg samengesteld en met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving door OWM CZ groep U.A., CZ Zorgverzekeringen N.

Lees meer › over Voorbehoud

Page: